Swedish-Norwegian translation of brott

Translation of the word brott from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brott in Norwegian

brott
ytanoun brudd
Synonyms for brott
Synonyms for brott
Derived terms of brott
Similar words

 
 

Wiki
Brott är att föröva en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet en påföljd - i Sverige en gärning stadgad i brottsbalken eller i annan lag eller författning för vilken straff är föreskrivet - och där ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger. Det vetenskapliga studien av brott benämns kriminologi. Brottslighet studeras idag inom många samhällsvetenskaper.

Your last searches