Swedish-Norwegian translation of censur

Translation of the word censur from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

censur in Norwegian

censur
publiceringnoun sensur
Synonyms for censur
Synonyms for censur
Derived terms of censur
Similar words

 
 

Wiki
Censur är att genom förhandsgranskning hindra information från att nå allmänheten. Tidningar och andra massmedier kan censurera sig själva, så kallad självcensur, men oftast syftar ordet på statlig censur. Sådan censur bedrivs vanligen av statliga myndigheter eller annat statligt organ och är som regel lagstadgad.

Your last searches