Swedish-Norwegian translation of densitet

Translation of the word densitet from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

densitet in Norwegian

densitet
fysiknoun densitet
Similar words

 
 

Wiki
Densitet, volymmassa är ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet, densiteten påverkar således direkt ämnets vikt. Ibland används specifik vikt som en synonym till densitet, men i vetenskapliga sammanhang kan begreppen vara väsentligt olika.

Your last searches