Swedish-Norwegian translation of doge

Translation of the word doge from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

doge in Norwegian

doge
historianoun doge
Anagrams of doge
Similar words

 
 

Wiki
Doge (Veneziansk form av it. duce, från lat. dux ""ledare"") var titeln på den person som innehade det högsta ämbetet i de historiska stadsstaterna Venedig, Amalfi och Genua. Den första dogen valdes redan 647 i Venedig och i Genua 1339.

Your last searches