Swedish-Norwegian translation of dra

Translation of the word dra from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dra in Norwegian

dra
allmänverb dra
Synonyms for dra
Synonyms for dra
Derived terms of dra
på andra sidan, ådra sig, ådrad, åldrande, åldras, andra, ändra, andra gradens, andra jag, andra klass, andra människors, ändra metoder, andra natur, ändra riktning, andra sida, ändra sig, ändra taktik, ändra tidpunkten för, andraårsstudent, andraårsstudentska, andragradsekvation, andrahands-, andrahandshyresgäst, andrahandsköp, andrahandsuthyrning, andrake, andraklassig, ange huvuddragen av, anletsdrag, ansiktsdrag, århundrade, återfordra, av blandras, avdrag, avdragsgill, avlösa varandra, avsöndra, avsöndra saliv, barnbidrag, bedra
bedraga, bedraga på, bedragande, bedragare, bedragerska, befordra, befordran, beordra, beroende av varandra, beundra, beundran, beundrande, beundransvärd, beundransvärt, beundrare, beundrarinna, bidra, bidra till, bidrag, bidragande, bidragsgivande, bidragsgivare, bläddra igenom, blanda sig i andras angelägenheter, blandras-, dra åt, dra åt sidan, dra av, dra bort, dra efter andan, dra ett fall inför rätten, dra fördel av, dra förhastade slutsatser, dra hit och dit, dra i vittnesmål, dra ifrån, dra ihop, dra ihop sig, dra in, dra in gamla mynt, dra in magen, dra inför rätta, dra jämt, dra lott, dra med sig, dra någon inför domstol, dra närmare, dra ner, dra nytta av ett behov, dra olycka över, dra, dra samman, dra sig, dra sig tillbaka, dra sig ur, dra skam över, dra slutsats, dra tillbaka, dra upp, dra upp med roten, dra ut, dra ut på, dra ut på tiden, dra vanära över sig, drabba, drabbad av samvetskval, drag, dragande, dragbrottgräns, dra, dragen, dragen till, dragerad, dragg, draghäst, dragig, dragkamp, dragkärra, dragning, dragningskraft, dragon, dragplåster, dragsnöre, dragspel, dragspelare, dragspelerska, dragväg, drake, drakflygare, drakflygning, drakma, drakonisk, drama, dramatik, dramatiker, dramatisera, dramatisering, dramatisk, dramatiskt, drapera, draperi, dras ihop, drastisk, drastiskt, drasut, dundra, dundrande, edra, efter varandra, erfordra, erfordrad, expressbefordran, få sendrag i nacken, få sendrag i ryggen, faddrar, farföräldrar, fjädrande, fladdra, fladdrande, fladdrande låga, flundra, fodra om, fodral, föga tilldragande, för det andra, föräldra-, föråldrad, föråldrad karaktär, föräldralös, föräldrar, föräldraskap, förändra, fordra, fördra, fördrag, fordran, fordrande, föredra, föredrag, föredragningslista, förenade med varandra, förhindra, förhindrande, förmildrande, förnedra, förnedrande, försöka hindra, förundra sig, förundra sig över, förundran, fosterföräldrar, framför alla andra, fråndragning, fyrahundraårsjubileum, gammelfarföräldrar, gammelmorföräldrar, ge bidrag till, ge i uppdrag, gifta sig med varandra, göra indrag på, gripa in i varandra, grunddrag, gudföräldrar, halmmadrass, hästdragen, hedra, hedrande, helgeflundra, hindra, hindra från, hindra någon från att, hindrande, högdragen, hundra, hundra tusen, hundraårig, hundraåring, hundraårsdag, hundracka, hundrade, huvuddrag, hydrat, hydraulik, hydraulisk, hyra ut i andra hand, i andra hand, i kvadrat, i stora drag, ifrån varandra, indrag, indragen rad, infordra anbud på, insänt tävlingsbidrag, invandra, invandrararbetare, invandrare, karaktärsdrag, katedral, klamra sig fast vid varandra, klandra, klandra någon, klandrande, kolhydrat, komma på andra tankar, köp i andra hand, kringvandrande, kvadrant, kvadrat, kvadrat-, kvadratisk, kvadratisk ekvation, kvadratrot, kvinna som blivit dragen vid näsan, kvinna som hyr ut i andra hand, lägga sig i andras angelägenheter, lämna in en fordran, långdragen, låta stå och dra, lindra, lindrande, löddra sig, luftdrag, luftmadrass, madrass, man som blivit dragen vid näsan, man som hyr ut i andra hand, mästerdrag, med varandra, medeltidens mörkaste århundraden, melodram, melodramatisk, melodramatiskt, men å andra sidan, mildra, mildrande, morföräldrar, motfordran, muddra, obehindrad, ofjädrad, oförändrad, omfamna varandra, omkring hundra, överdra, överdrag, överdragen, överdragen med en skorpa, överdragning, överdragskläder, överfalla och plundra, på andra sidan, påverka varandra, penseldrag, placera intill varandra, pladdra, pladdrande, plundra, plundra, plundrande, plundrare, pudrad, rörelsehindrad, säga ja till varandra, sammandra, sammandrag, sammandragande, sammandragen, sammandragning, sänka drastiskt, särdrag, sendrag i nacken, självuppdragande, skendrabbning, skildra, skildrande, skivfodral, skuldra, skyddande överdrag, skydrag, sladdrande, sluddra, dra, som är att föredra, som befordrar, som bidrar till, som går att ändra, som har kvickdrag, som kan förhindras, som ligger på andra sidan, som påverkar varandra, spela ut mot varandra, stå i förbindelse med varandra, strejkdrabbad, svärföräldrar, till andra sidan, tillbakadragande, tillbakadragen, tilldra sig uppmärksamhet, tilldragande, tilldragelse, tindra, tindrande, trehundraårsjubileum, tundra, tvåhundraårig, tvåhundraårsdag, tvåhundraårsjubileum, undra, uppdrag, upphäva varandra, utdrag, utdragen, utdragning, utdragning av roten, utfodra, uthyrning i andra hand, dra, dra sina känslor, vandra, vandra genom, vandra omkring, vandra omkring i, vandrande, vandrande pinne, vandrare, vanhedra, vanhedra sig, vanhedrande, vara dragen till, vara hedrande för, vara indragen, varandra, vattendrag, vidarebefordra, trädrad, andedrag, uppdragsgivare, nedrans, tilldragning, avfordra, utsöndra, bedragen, bedragit, bevandrad, bidraga, bläddra, blandras, dragkedja, bluddra, brädfodra, brödraskap, förändras, dra para, dra igång, dra nytta av, dra till sig, drabbning, draga, dragen vid näsan, dragfordon, dragharmonika, dratta, å andra sidan, drans, fleruppdragskörning, fodra, förbrödra sig, undrande, fullfjädrad, förbli oförändrad, fördraga, fördragsam, fördragsamhet, förhindrad, förundrad, förundras, föråldrat, vandrat, hundrakronorssedel, hundralapp, i andra ord, indragen, inte som andra, oförhindrad, väga mot varandra, tvärdrag, undran, obehindrat, ohindrat, äldrebidrag, vapendragare, polispådrag, pudra, taktiskt tillbakadragande, sammandrabbning, segdragen, undandraga, som alla andra, söndra, söndras, tjudra, utvandra, van hedra, vidarebefordran, vinna befordran, ådra, åldrad, ändra någons sätt
Anagrams of dra

rad

Similar words

 
 

dra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) dradrandedragit
Indikative
1. Present
jagdrar
dudrar
handrar
vidrar
nidrar
dedrar
8. Perfect
jaghar dragit
duhar dragit
hanhar dragit
vihar dragit
nihar dragit
dehar dragit
2. Imperfect
jagdrog
dudrog
handrog
vidrog
nidrog
dedrog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade dragit
duhade dragit
hanhade dragit
vihade dragit
nihade dragit
dehade dragit
4a. Future
jagskall dra
duskall dra
hanskall dra
viskall dra
niskall dra
deskall dra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha dragit
duskall ha dragit
hanskall ha dragit
viskall ha dragit
niskall ha dragit
deskall ha dragit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att dra
dukommer att dra
hankommer att dra
vikommer att dra
nikommer att dra
dekommer att dra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha dragit
dukommer att ha dragit
hankommer att ha dragit
vikommer att ha dragit
nikommer att ha dragit
dekommer att ha dragit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle dra
duskulle dra
hanskulle dra
viskulle dra
niskulle dra
deskulle dra
12. Conditional perfect
jagskulle ha dragit
duskulle ha dragit
hanskulle ha dragit
viskulle ha dragit
niskulle ha dragit
deskulle ha dragit
Subjunctive
6. Subject
jagmå dra
dumå dra
hanmå dra
vimå dra
nimå dra
demå dra
13.Present perfect
jagmå ha dragit
dumå ha dragit
hanmå ha dragit
vimå ha dragit
nimå ha dragit
demå ha dragit
Imperative
Affirmative
dudra
viLåt oss dra
nidra
Negative
dudra inte
nidra inte
Your last searches
dra