Swedish-Norwegian translation of efternamn

Translation of the word efternamn from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

efternamn in Norwegian

efternamn
personnoun etternavn
Synonyms for efternamn
Similar words

 
 

Wiki
Efternamn, familjenamn eller släktnamn är den del av en persons namn som anger till vilken familj hon eller han hör. Bruket av familjenamn är inte universellt historiskt sett. I många delar av världen kom de inte i allmänt bruk förrän under 1600- till 1800-talen och det finns än idag samhällen som inte använder dem.

Your last searches