Swedish-Norwegian translation of envig

Translation of the word envig from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

envig in Norwegian

envig
allmän? duell
Synonyms for envig
tvekampnoun duell, kraftmätning, holmgång
Synonyms for envig
Anagrams of envig
Similar words

 
 

Wiki
Envig (latin duellum) var en typ av tvekamp som användes för att avgöra rättstvister i äldre tid enligt principen om gudomlig prövning, och som vanligtvis utkämpades med vapen. Envig föreskrevs i ärekränknings- och förtalsmål i den så kallade hednalagen, ett medeltida svenskt lagfragment som citeras i Olaus Petris Svenska krönika 1607. I de medeltida nordiska lagarna försvann envigen, men levde kvar som olagliga dueller.

Your last searches