Swedish-Norwegian translation of etiologi

Translation of the word etiologi from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

etiologi in Norwegian

etiologi
medicinnoun etiologi
Synonyms for etiologi
Similar words

 
 

Wiki
Etiologi är läran om orsakssamband, eller kausalitet. Termen kommer ifrån grekiskans aitia, orsak, och logia, lära, och används inom filosofi, fysik, psykologi och biologi då man diskuterar orsaker till olika fenomen. Inom medicin används termen specifikt för anledningar och bakomliggande variabler till sjukdomar och patologiska tillstånd.

Your last searches