Swedish-Norwegian translation of evighet

Translation of the word evighet from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

evighet in Norwegian

evighet
allmännoun evighet
Synonyms for evighet
oändlighetnoun tidlöshet
Derived terms of evighet
Similar words

 
 

Wiki
Med evighet menas oftast en oändlig tidsrymd. Många har använt den som en beskrivning av en tidslös tillvaro utanför tid och rum. Den grekiska metafysikens tankar kring evigheten har starkt påverkat kristen, muslimsk och judisk teologi. Se vidare evigt liv.

Your last searches