Swedish-Norwegian translation of för

Translation of the word för from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

för in Norwegian

för
nautisknoun for
Synonyms for för
stävnoun förskepp, framstam, bog
Synonyms for för
Derived terms of för
absorptionsförmåga, åderförkalkning, agitera för, akta sig för, äktenskapsförmedlare, aktivera försäljningen, allmän försvarsadvokat, alltför, alltför demonstrativ, alltför frodig, alltför mycket, alltför självsäker, amerikanska motorförbundet, ämnad för, ändpunkt för järnväg, ändra tidpunkten för, andreförare, ändringsförslag, anföra, anförande, anföringstecken, anförtro, anförtrodda medel, anklaga för, anpassningsförmåga, ansluta sig till en fackförening, anställa som ställföreträdare, anstränga sig för att kunna höra, använda för mycket, arbeta för mycket, argumentera för, äta för mycket, åtala för, återfallsförbrytare, återföra, återföra i rätt läge, återförena, återförena sig med, återförening, återförsäkra
återförsäkring, återförsälja, återförsäljning, återinföra, auktionsförrättare, avförande, avföras ur rullorna, avföring, avföringsmedel, avge en förklaring, avlägsna sig försiktigt, avsluta bevisföringen, bana väg för, bära hundhuvudet för det, barnförlamning, bedrägligt förtroendeingivande, beklaga sig för, bensinförbrukning, berätta för någon om blommor och bin, bereda plats för, beskylla för, beställa på förhand, bestämma på förhand, bestämmande i förväg, betala för, betala för drinkarna, betala i förskott, betalning i förväg, bevilja förlängd kredit, bevisföremål, bevisföring, binda för ögonen, biologisk krigföring, bit för bit, bli dödsförskräckt, bli förargad, bli förbluffad, bli förkyld, bli förstummad, bli förtjust i, bli förvånad, blind förälskelse, blodförgiftning, blodsförvant, bokföra, bokföring, bokförläggare, bortföra, brandförsäkring, brevpapper försett med namn och adress, bringa någon till förnuft, brist på självförtroende, brytande av förtrollning, bundsförvant, busschaufför, chaufför, dagboksförfattare, dagboksförfattarinna, dålig förvaltning, dåligt uppförande, därför, därför att, debitera för lågt, delta i en kampanj för, det skulle inte alls förvåna mig om, det skulle inte förvåna mig om, djärvt företag, djupt försjunken i tankar, före, dockteaterföreställning, dokumentförstörare, dölja för, döma på förhand, dömd på förhand, dotterföretag, dra ett fall inför rätten, dra fördel av, dra förhastade slutsatser, dra inför rätta, dra någon inför domstol, driva nedför, effektförvaring, enligt föreskrifterna, entusiastisk för, evig fördömelse, existera före, extra förmån, få att försäga sig, få betala för det, få en förkylning, få erkänsla för, få ersättning för förluster från, för sig, få klart för sig, få någon att förstå något, få skulden för det, få smak för, få utlopp för sina känslor, fackförening, fackföreningsrepresentant, falla för, falla till föga för nederlag, familjeförsörjare, fängsligt förvar, fara förbi, fara utför, farföräldrar, fast föresats, fattningsförmåga, finna för gott att, fjäska för, flodfördämning, för-, för ... sedan, för ... skull, för all del, för alla ändamål, för allmän vetskap, för alltid, för att, för att inte, för avhämtning, för bekvämlighets skull, för de rika, för det andra, för det första, för det mesta, för ditt eget bästa, för en kort tid, för ett ögonblick, för första gången, för framtiden, för granskning, för Guds skull, för jämnan, för länge sedan, för min del, för mycket, för mycket arbete, för närvarande, för ögonblicket, för övrigt, för tidigt född, för tillfället, för tung, för vad den är värd, för var och en, föra, föra à jour, föra bort, föra fram, föra i all hast, föra in, föra in i ett register, föra krig, föra krig mot, föra någon à jour, föra någon bakom ljuset, föra på tal, föra protokoll över, föra ut, föra vidare, förädlande, förakt, förakta, föraktande, föräktenskaplig, föraktfull, föraktlig, föraktlighet, föräldra-, föråldrad, föråldrad karaktär, föräldralös, föräldrar, föräldraskap, förälskad, föränderlig, föränderlighet, förändra, förändring, föraning, förankra, förankring, förare, förarga, förarga någon, förargad, förargelse, förarglig, förarglighet, förband, förbanna, förbannad, förbannelse, förbaskad, förbättra, förbättrad, förbättras, förbättring, förbehåll, förbehållen de invigda, förbehållsam, förbehållsamhet, förbenas, förbereda, förbereda för, förberedande, förberedelse, förbi, förbigå, förbinda, förbinda i tanken, förbinda med, förbindande, förbindelse, förbindelser, förbindlig, förbindning, förbipasserande, förbise, förbiseende, förbittra, förbittrad, förbittring, förbjuda, förbjuden, förblekna, förblekna bredvid, förblekna jämfört med, förbleknad, förbleknande, förbli, förblindad av, förblöda, förbluffa, förbluffad, förbluffande, förbränd, förbränna till aska, förbränning, förbränning till aska, förbränningsmotor, förbränningsugn, förbruka, förbrukande, förbrukare, förbrukning, förbruknings-, förbrylla, förbryllad, förbryllande, förbryllelse, förbrytare, förbud, förbud mot infart, förbudsivrare, förbund, förbunden, förbunden med, förbunds-, fördämning, fördärv, fördärva, fördärvad, fördärvande, fördärvlig, fördatera, fördel, fördel i ett tveksamt fall, fördela, fördelaktig, fördelning, fördetting, fördjupa, fördjupad, fördjupning, fördold, fördom, fördöma, fördömande, fördömd, fördömelse, fördomsfri, fördomsfrihet, fördomsfull, fördra, fördrag, fördriva, fördriven, fördrivning, fördröja, fördröjande, fördröjd, fördröjning, fördubbla, fördumma, fördunkla, fördunkling, fördystra, före, före detta elev, före detta fru, före detta make, före detta man, före födelsen, förebåda, förebådande, förebild, förebrå, förebråelse, förebrående, förebud, förebygga, förebyggande, föredöme, föredra, föredrag, föredragningslista, förefalla, föregå, föregående, föregående händelse, föregångare, förege, föregiven, föregripa, förekomma, förekommande, förekommande i överflöd, förekomst, föreläsare, föreläsning, förelöpare, föremål, föremål för åtlöje, förena, förena i äktenskap, förena med, förena sig, förena sig med, förena till ett förbund, förenad, förenade med varandra, förenande, förenas, förening, förenkla, förenkla alltför mycket, förenklad, förenkling, förenlig, förenlighet, föresatt sig, föresätta sig att, föreskrift, föreskrifter, föreskriftsenlig, föreskriva, föreslå, föreslå som, förespråkare, förespråkerska, förestå, förestående, föreställa, föreställa sig, föreställa sig på förhand, föreställning, föreståndare, företa en utrensning, företag, företagare, företags-, företagsam, företagschef, företagsekonomi, företagsledare, företagsledning, företal, företräda, företrädare, företräde, företräderska, företrädes-, förevändning, föreviga, förevigande, förevisning, förfader, förfäder, förfall, förfalla, förfallen, förfallodag, förfallotid, förfalska, förfalskad, förfalskare, förfalskning, förfång, förfara, förfära, förfärad, förfäran, förfarande, förfärande, förfaringssätt, förfärlig, förfärlighet, förfärligt, förfärligt orolig, författare, författarinna, författarskap, författning, förfelad, förfinad, förfluten, förflutet, förflutna, förflyta, förflytta, förflyttad kvinna, förflyttad man, förflyttning, förfoga över, förfogande, förfölja, förföljande, förföljare, förföljelse, förförande, förförare, förförerska, förförisk, förfråga, förfråga sig om, förfrågan, förfriskningar, förfuska, för, förgången, förgård, förgås av värme, förgasare, förgätenhet, förgätmigej, förgäves, förgifta, förgiftning, förgöra, förgöring, förgrena, förgrenad, förgrening, förgrova, förgrund, förgudning, förgylla, förgylld, förgyllning, förhala, förhalande, förhållande, förhållanden, förhåna, förhandla, förhandlare, förhandling, förhandlingsbar, förhandskännedom, förhandsreklam, förhandssortera, förhandsvillkor, förhandsvisning, förhärdas, förhärdelse, förhårdnad, förhärja, förhärliga, förhärligande, förhärska, förhärskande, förhasta sig, förhastad, förhatlig, förhäxa, förhäxad, förhäxning, förhindra, förhindrande, förhistoria, förhistorisk, förhöja, förhöjning, förhoppning, förhoppningsfull, förhoppningsvis, förhör, förhöra, förhörande, förhörsbås, förhörsledare, förhud, förhydning, förhyrning, förinta, förintelse, förjaga, förkalka, förkämpe, förkänsla, förkärlek, förkasta, förkastande, förkläda, förklädd, förkläde, förklädnad, förklara, förklara giltig, förklara in i minsta detalj, förklara krig mot, förklara ogiltig, förklara sinnessjuk, förklara situationen för någon, förklara skyldig, förklara utan och innan, förklarad, förklarande, förklaring, förklarlig, förklena, förklenande, förkoka, förkolna, förkolning, förkomprimera, förköps-, förköpsrätt, förkörsrätt, förkorta, förkorta perspektiviskt, förkortad, förkortning, förkrigs-, förkroma, förkroppsliga, förkroppsligande, förkrossa, förkrossad, förkrossande, förkrosselse, förkunna, förkunnande, förkylning, förkylningssår, förlägen, förlägenhet, förläget, förlägga, förläggare, förlama, förlamande, förlamning, förläna, förläna värdighet åt, förlänga, förlängas, förlängd, förlängning, förlåt, förlåta, förlåtande, förlåtelse, förlåtlig, förleda, förledd, förlikande, förlikning, förlisa, förlita sig på, förlöjliga, förlöjligande, förlopp, förlora, förlora anseendet, förlora ansiktet, förlora medvetandet, förlora minnet, förlora ur sikte, förlora värde, förlorad, förlorare, förlorat för alltid, förlösa, förlossning, förlossningsavdelning, förlossningskonst, förlossningssköterska, förlova sig, förlovad, förlovning, förlovningsring, förlust, förlust av synförmågan, för, förmå att låta bli, förmå till, förmåga, förmåga att handla, förman, förmån, förmana, förmaning, förmånlig, förmänskligande, förmånstagare, förmäten, förmedlare, förment, förmiddag, förmiddags-, förmildrande, förminska, förminskad, förminskas, förminskning, förmoda, förmodad, förmodan, förmodligen, förmögen, förmögen kvinna, förmögen man, förmögenhet, förmörkning, förmultning, förmyndare, förmynderskap, förnäm, förnamn, förnämst, förnämsta brudtärna, förnärma, förnärmad, förnärmande, förnedra, förnedrande, förnedring, förneka, förnekande, förnimbar, förnimbarhet, förnöja, förnöjelse, förnöta tiden, förnuftig, förnuftigt, förnya, förnyad prövning, förnyande, förnyande av prenumeration, förnyare, förnyat närmande, förnybar, förnyelse, förödande, förödelse, förödmjuka, förödmjukande, förödmjukelse, föröka sig, förökning, förolämpa, förolämpad, förolämpande, förolämpning, förolyckas, förord, förordna, förordning, förorena, förorena med, förorenande ämne, förorening, förorsaka, förorsaka deflation, förorsaka inflation, förorsaka mutation hos, förorsaka reflation, förorsakande, förort, förorts-, förortsbo, föröva, förövande, förövare, förpacka, förpackning, förpesta, förplägnad, förplikta, förpliktande, förpliktelse, förpliktigad, förr, förr eller senare, förr i tiden, förra, förråa, förråd, förråda, förrådande, förrädare, förräderi, förräderska, förrädisk, förrådshus, förrådsrum, förrän, förrätt, förrätta, förre, förresten, förrgår, förringa, förringande, förrum, förruttnelse, förryckt, förrymd, försäga sig, försagd, försagdhet, försakelse, försäkra, försäkra sig om, försäkrad, försäkran, försäkring, försäkrings-, försäkringsbrev, försäkringsgivare, försäkringspolis, försäkringsstatistiker, försäkringstagare, försäkringsteknisk, försälja, försäljare, försäljare av herrekiperingsartiklar, försäljarsnack, försäljarsvada, försäljerska, försäljerska av herrekiperingsartiklar, försäljning, försäljningsargument, försäljningsrepresentant, försäljningsteknik, församla, församlad, församlas, församling, församlings-, församlingsbo, försämra, försämrad, försämras, försämring, försändelse, försåtlig, försätta i ofördelaktigt läge, försätta i raseri, försätta sig i skulder, försättsblad, förse, förse med, förse med förklarande noter, förse med förnödenheter, förse med prislapp, förse med text, förse någon med något, förse någon med styrka, förse sig med, försedd med, försedd med arkader, försedd med en säkring, försedd med näbb, försedd med pelare, förseelse, förseende, försegel, försegla, försena, försenad, försening, försiktig, försiktighet, försiktighets-, försiktighetsåtgärd, försiktigt, försilvra, försjunken, förskaffad smak, förskansa, förskansning, förskärarkniv, förskingra, förskingrare, förskingring, förskinn, förskjuta, förskjutning, förskola, förskole-, förskolebarn, försköna, förskönad, förskönande, förskott, förskottera, förskräcka, förskräcklig, förskräcklighet, förskräckligt, förskräckt, förslå, förslag, förslappa, förslappande, förslava, förslavning, förslöa, förslösa, förslösande, försluten, försluten med kork, försmå, försmädlig, försmak, försmäkta, försnilla, försnillning, försök, försöka, försöka att, försöka att lokalisera, försöka att övertala, försöka få tag i, försöka hindra, försöka komma undan, försöka komma undan från något, försöka kräkas, försöka övertala, försöka värva kunder, försöks-, försöksdjur, försökskanin, försöksperiod, försöksperson, försona, försona sig med, försonande, försoning, försonlig, försörja, försörjare, försörjning, försova sig, förspänd, förspegla, förspel, försprång, först, först och främst, första, förstå, första gradens, första grunder, första hjälpen, första hjälps-, första klass, första klassens, första maj, första våning, förstaårselev, förstaårsstudent, förstad, förstads-, förståelig, förståelighet, förståelse, förstående, förstagångsförbrytare, förstahands-, förstaklassig, förståla, förställa sig, förställning, förstämning, förstånd, förståndig, förstärka, förstärkare, förstärkning, förstärkningar, förstärkt, förstasides-, förstatliga, förstavelse, förste, förstelning, förstena, förstening, förstfödd, förstfödslorätt, förstklassig, förstockas, förstockelse, förstoppad, förstoppande, förstoppning, förstora, förstöra, förstöra sig själv, förstorad, förstörande, förstörbar, förstörd, förstörelse, förstoring, förstöring, förstoringsapparat, förstoringsglas, försträcka, förströdd, förströddhet, förströelse, förstrött, förstulen, förstulen blick, förstulet, förstumma, förstummad, försumlig, försumlighet, försumma, försumma att betala, försummad, försummad inställelse, försummelse, försvaga, försvagad, försvagande, försvagning, försvar, försvara, försvåra, försvarare, försvarlig, försvars-, försvarslös, försvarsspelare, försvarstal, försvarsvittne, försvinn, försvinna, försvinna ur sikte, försvinna ut i tomma luften, försvinnande, försvunnen, försyn, försynens, försynt, förtäckt, förtal, förtala, förtalare, förtälja, förtändning, förtänksam, förtänksamhet, förtäta, förteckning, förtegen, förtegenhet, förtenna, förti, förtidig, förtidspensionering, förtiga, förtjäna, förtjäna brutto, förtjänad, förtjänst, förtjänstfull, förtjänt, förtjockning, förtjusande, förtjusning, förtjust, förtjust i, förtöja, förtöjning, förtöjningsplats, förtorka, förtorkad, förtörnad, förträfflig, förträfflighet, förtrampa, förträngning, förtreta, förtroende, förtroendebrott, förtroendefull, förtroendevotum, förtrogen, förtrogen vän, förtrogen väninna, förtrolig, förtrolighet, förtroligt, förtrolla, förtrollad, förtrollande, förtrollning, förtrösta på, förtröstan, förtrupp, förtryck, förtrycka, förtryckande, förtryckande åtgärd, förtryckare, förtryckt, förtrytelse, förtulla, förtunna, förtunnad, förtunning, förtur, förtvining, förtvivla, förtvivlad, förtvivlan, förtvivlat, förtydliga, förundra sig, förundra sig över, förundran, förut, förutbestämd, förutbestämma, förutbestämmande, förutbestämmelse, förutfattad, förutfattad mening, förutom, förutsäga, förutsägbar, förutsägelse, förutsägning, förutsatt att, förutsätta, förutsättning, förutsättningslös, förutse, förutsebar, förutseende, förvägra, förvälla, förvalta, förvaltande, förvaltare, förvaltning, förvaltningsbolag, förvaltningsdistrikt, förvåna, förvåna sig över, förvånad, förvånande, förvånansvärt bra, förvandla, förvandla till syra, förvandling, förvandling till vätska, förvandlingsbarhet, förvåning, förvanska, förvanska genom talvändning, förvanskad, förvanskning, förvänta, förväntad, förväntan, förväntansfull, förväntning, förvara, förvaring, förvaringsfack, förvaringsrum, förvaringsställe, förvarna, förvarnande, förvarning, förvärra, förvärva, förvärvad, förvärvande, förvärvslysten, förväxla med, förveckling, förvekliga, förverkande, förverkliga, förverkligande, förverkligas, förvilla, förvillad, förvirra, förvirrad, förvirrande, förvirring, förvisa, förvisning, förvissa, förvissa sig om, förvissad, förvränga, förvrängd, förvrängning, förvrida, förvriden, förvridning, föryngra, föryngring, fosterföräldrar, framför, framför alla andra, framför allt, framföra, framföra sina ursäkter, från allra första början, från Jakob den förstes tid, fri företagsamhet, full av självförtroende, fysisk förnimmelse, förbi, före, förlorad, gå i borgen för, gå nedför, gå uppför, gå utför, gälla för, gallerförsedd, gammelfarföräldrar, gammelmorföräldrar, garageförsäljning, gatuförsäljare, gatuförsäljerska, gavelförsedd, ge ära för, ge efter för, ge en bra ursäkt för, ge en eloge för, ge en förklaring, ge företräde till, ge någon falska förhoppningar, ge någon lika för lika, ge skulden för, ge ut för mycket, genomföra, genomförbar, genomförbarhet, gipsförband, glömd och förlåten, göra arbetsoförmögen, göra det värt mödan för någon, göra ett försök, göra förberedelser för, göra förbön, göra förlägen, göra förståelig, göra förtrogen med, göra någon dödsförskräckt, göra något för pengarnas skull, göra reklam för, göra sig en föreställning om, göra sig i ordning för, göra sig klar för, göra sitt första uppträdande, göra undantag för, göra vissa försiktiga trevare hos, gott uppförande, gudföräldrar, gudsförgäten, ha alltför bråttom, ha att tacka för, ha en förkänsla, ha ett förhållande, ha ett skarpt förstånd, ha för avsikt, ha för avsikt att, ha för sig, ha föresatt sig att, ha företräde, ha företräde framför, ha förtänksamhet att, ha förtroende för, ha goda förbindelser, ha plats för, ha sittplats för, ha till förfogande, ha till sitt förfogande, hålla sig utanför, hända före, handelsförbindelser, handla före, handlingsförmåga, hänföra, hänförande, hänförd, hänförelse, hänfört, hemförlovning, hitta på ett svepskäl för att inte tacka ja, hjärtförlamning, hjärtförmak, högförräderi, högskola för teknisk yrkesutbildning, hopplöst företag, hysa medkänsla för, i en förskräcklig fart, i förhållande till, i förskott, i förväg, i förväntan, i förväntan på, i gengäld för, i jämförelse med, i och för sig, i stället för, icke förorenad, illa förvalta, inbördes förstörande, infinna sig för, inför publik, införa, införa nyheter, införande, införd, införlivande, ingå kemisk förening, inge ny tillförsikt, innanför, innanför murarna, innehållsförteckning, inte bry sig ett förbaskat dugg om, inte falla för, inte före, inte förhandlingsbar, inte ha något för sig, inte motsvara någons förväntningar, inte räcka till för, intressera sig för, inventarieförteckning, jämföra, jämförande, jämförbar, jämförelse, jämförlig, jämfört med, jämn fördelning, jämna vägen för, järnvägsförbindelse, ju förr dess bättre, kalla sig för, kämpa för, känna för, känna sig för, känna sig för hos, känna sympati för, känslig för, känslig för kyla, kapitalförsäkring, kasta förälskade blickar på, kemisk krigföring, kläder klara för strykning, klar för tryckning, klättra uppför, kokt för länge, komma att förlisa, komma före, komma sig för med, komma till försvar av, konkursförvaltare, konsten att föra en politik till randen av krig, kooperativt företag, köra för fort, köra nedför, korsförhör, korsförhöra, kostnadsförslag, krigföring, krigsförbrytelse, kroppsförnimmelse, krossten för vägbygge, krypa för, kungliga motorförbundet, kunna palla för, kunna stå pall för det, kvinna med dubbelsidig förlamning, kvinnlig studentförening, lagerföra, lagförslag, lägga in ett förråd, lagstiftande församling, lämna företräde, landets första dam, landsförrädare, landsförvisa, landsförvisning, lastbilschaufför, lätt att förväxla, lätt att missförstå, lättförståelighet, lättförstörbar, ledförbindelse, ledningsförmåga, levnadsförhållanden, lida för, ligga i bakhåll för, ligger väl till för, livförsäkring, livsmedelsförsörjning, lokförare, lokomotivförare, löneförhöjning, löneförmån, lönlöst företag, luftförorening, luftföroreningsmätare, lugnt och försiktigt, måltid för avhämtning, man med dubbelsidig förlamning, manlig studentförening, människoförakt, manusförfattare, manusförfattarinna, marknadsföring, matförgiftning, med förbehåll, med föreskrifter, med förskjutet plan, med huvudet före, medföra, medförfattare, medförfattarinna, mental förnimmelse, meritförteckning, miljöförorening, minnesförlust, minnesförmåga, missförstå, missförstånd, misslyckad förbindelse, moraliskt uppförande, mordförsök, morföräldrar, motorcykeltävlingsförare, motorförbundet, motsvara någons förväntningar, mottaglig för, mutor för att tiga, nå samförstånd, nära förbindelse, nära förestående, naturaförmån, nedanför, nedför trapporna, nödvändig förutsättning, nuförtiden, oanständigt förslag, officiellt förklara, offra sig för, oföränderlig, oföränderlighet, oföränderligt, oförändrad, oförarglig, oförbätterlig, oförbehållsam, oförberedd, oförberett, ofördärvad, ofördelaktig, ofördröjligen, oförenlig, oförenlig med, oförenlighet, oförfärad, oförgänglig, oförglömlig, oförklarlig, oförkortad, oförlåtlig, oförliknelig, oförmåga, oförmåga att förstå, oförmärkt, oförminskad, oförmodat, oförmögen, oförneklig, oförnimbar, oförnuftig, oförnuftighet, oförnuftigt, oförsiktig, oförsiktighet, oförskämd, oförskämd kvinna, oförskämd man, oförskämdhet, oförskräckt, oförskräckthet, oförsonlig, oförsonlighet, oförståndig, oförstörbar, oförsvarbar, oförsvarlig, oförsynt, oförtjänt, oförutsägbar, oförutsedd, oförvägen, oförvägenhet, oförvitlig, oförytterlig, oförytterlig rätt, ogenomförbar, ogiltigförklara, ogiltigförklarande, ogiltighetsförklaring, ogynnsam för, ojämförbar, oljeförande, omdömesförmåga, omedelbart föregående, omfördela, omfördelning, omständigheter utanför ens kontroll, opassande förslag, öppen för nya idéer, öppna dörren för, ord för ord, ordförande, ordförandeskap, ordförråd, ordna på förhand, oroa sig för, oskadlig för miljön, otillförlitlighet, otursförföljd, ovanför, ovanlig för årstiden, överföra, överförande, överförbar, överföring, överföringsbild, övertalningsförmåga, överträffa sina förväntningar, övningsförare, förhand, förhand beräkna, förhand bestämd, förhand ordnad, förhand tack, förslag av någon, föra, pantförskrivning, passa bra för, penningförsändelse, penselföring, permissionsförbud, perspektivisk förkortning, praktiskt genomförbar, prestationsförmåga, pricka för, pris för återförsäljare, privat företag, prydnadsföremål, psykologisk krigföring, för, racerbilsförare, räddningslöst förlorat, råka ut för en olycka, räkenskapsförare, rättfärdiga sig för, reagera för kraftigt, reaktionsförmåga, redogöra för, redogöra för sin, rekommenderad försändelse, resgodsförvaring, restaurang med mat för avhämtning, rikligt förekommande, rinna nedför, romanförfattare, romanförfattarinna, rösta för, rulla förbi, rulla nedför, rymma för att gifta sig, rymning för att gifta sig, förargligt, saligförklara, sälja sin andel i ett företag, sälja sitt företag, samförstånd, sammanföra, samtidig förekomst, sångtextförfattare, sångtextförfattarinna, sätta krokben för, sedefördärvande, simma nedför, sinne för musik, sinnesförnimmelse, sinnesförvirrad, sinnessjukförklarad, själsförmögenhet, självförgudning, självförnekelse, självförsakande, självförsörjande, självförsörjning, självförstörande, självförstörelse, självförsvar, självförtroende, självförvållad, skäl för och emot, skaparförmåga, slutföra, slutförbrukare, småle för sig själv, smälla igen dörren mitt framför näsan på någon, smärtsam förlust, småskratta för sig själv, snabbt föröka sig, socialt uppförande, som är att föredra, som förökar sig snabbt, som har ett förhållande, som inte har sinne för humor, som kan förhindras, som medför utlämning, som passar för vackert väder, som råkar lätt ut för olyckor, sörja för, sortera i förväg, sota för, spänt förhållande, spårlöst försvinna, spårvagnsförare, spela in i förväg, stå i förbindelse med varandra, stå inför, stå inför rätta, stå som symbol för, stå till någons förfogande, stå till svars för, stadsförordning, ställa i en ofördelaktig dager, ställa i utsikt för, ställa in på förhand, ställa inför krigsrätt, ställa till förvirring, ställande inför rätta, ställföreträdande departementschef, ställföreträdare, ställföreträderska, stambokförd, ständig förändring, stationsföreståndare, statligt företag, stekt för länge, stöd för minnet, storleksförhållande, strängt förbjudet, strängt förfara med, strömfördelare, strömma nedför, struntförnäm, stryka förbi, sunt förnuft, surt förvärvad, susa förbi, svansa för, svara för, svärföräldrar, svenska motorförbundet, synförmåga, ta ansvar för, ta för givet, ta för mycket betalt, ta hämnd för, ta i försvar, ta igen vad man försummat, ta in för service, ta sig till vara för, tack på förhand, tagen för givet, tågförare, tala för, tala för sig själv, tala för sig självt, tala förnuftigt, tala med hänförelse, tala med hänförelse om, tala om den osminkade sanningen för någon, tala till förmån för, talför, talförmåga, tänka sig för två gånger, tänka sig noga för, tankbil med bränsle för flygplan, tas för, taxichaufför, teckna en försäkring, telefonförsäljning, textförfattare, textförfattarinna, tidningsförsäljare, tidsfördriv, till ära för, till din egen förmån, till förmån för, tillförlitlig, tillförlitlig källa, tillförlitlighet, tillförlitligt, tillförordnad, tillförsel, tillförselledning, tillförselrör, tillträde förbjudet, totalförstöra, tragediförfattare, tragediförfattarinna, transportföretag, tvångsföreställning, under förutsättning att, under förutsättning av, under uppförande, underförstådd, undergå förhör, understryka för någon behovet av, ungdomsförälskelse, uppfinningsförmåga, uppför backen, uppför trappan, uppföra, uppföra sig, uppföra sig dåligt, uppföra sig illa, uppföra sig ordentligt, uppförande, uppföras, uppförs-, uppförsbacke, uppställning för sjukvisitation, urskillningsförmåga, utan förbehåll, utan förberedelse, utan förbindelser, utan förpliktelse, utan förpliktelser, utan några förbehåll, utanför, utanför huset, utanför liggande, utanför sidlinjen, utbjuda till försäljning, utegångsförbud, utför, utföra, utföra i relief, utföra trollkonster, utförande, utförandehastighet, utförbar, utförd i relief, utförlig, utförsäljning, utförsel, utgå som förlorare, utgiva sig för, utgöra förspelet till, utomäktenskapligt förhållande, utsätta för, utsätta för fara, utställningsföremål, uttala sig för, väg med stoppförbud, vakuumförpackad, välförtjänt, välja olämplig tidpunkt för, välja tiden för, vålla förstoppning, vanföreställning, vapenförråd, var för sig, vara alltför ivrig, vara anklagad för, vara besvärlig för, vara där för någon, vara duktig nog för, vara en borgen för, vara en skam för, vara entusiastisk för, vara ersättare för, vara förälskad, vara förälskad i, vara förälskad upp över öronen, vara förargligt, vara förbannad, vara förbluffad, vara fördjupad i, vara före, vara förenad med, vara förespråkare för, vara förfärligt orolig över, vara förföljd av otur, vara förkyld, vara försenad, vara försiktig, vara förstummad, vara förstummad av förvåning, vara förtjust i, vara förtjust i sällskapsliv, vara förvirrad, vara hedrande för, vara i en förfärlig knipa, vara i förbindelseled med, vara lämplig för, vara missförstådd, vara obegripligt för någon, vara oförenlig, vara orolig för, vara rädd för, vara redo för någon, vara skyldig någon en förklaring, vara som en mor för, vara stormförtjust, vara tacksam för, vara utöver någons fattningsförmåga, vara utsatt för, vara väl förberedd för, vara väl rustad för, vara värt ett försök, vara villig att göra något för, vara villig att göra vad som helst för, varför, värma upp i förväg, varna för, varor i storförpackning, väsentlig för det hela, vattenförorening, vattenförsörjning, vattenförsörjningssystem, växelförhållande, verbförbindelse med adverb, vid första anblick, vid första anblicken, vid första ögonkast, vikariera för, vinna för odling, visa sig vara sämre än förväntat, vissla förbi, wattförbrukning, zonplanera för, förehavande, utanförskap, allvarlig försämras, anförare, anförskaffa, förknippa, införliva, förfäkta, gudsförnekare, förhållningssätt, avsedda för, avslöja anförtrodd hemlighet, bakanför, förskoning, förvånas, vilseföra, förstämd, gå i försvarsställning, bereda rum för, förskona, förpläga, förståsigpåare, tillföra, miljöförstörare, bilförare, samfundsföreståndare, bitskt förlöjligande, saluföra, bortanför, bortförklaring, försaka, bottenförankring, ljudförorening, förändras, försvarsverk, förskolelärare, dessförinnan, motsatsförhållande, förbannat, driftföretag, företagsamhet, förfriskning, fördubbling, förklinga, därinnanför, förbränna, väcka intresse för, förkunnare, föredömlig, föreligga, försöksvis, hårförlängning, sakförhållande, förespegling, förlusta sig, fisförnäm, flodförgrening, sjöförsvar, oförstörd, förlöpa, förmedla, framförallt, framförande, förete, tillförsikt, förbrödra sig, förkyla, utförligt, för alla, för alltid varande, för den skull, för ett tag sedan, för hand, föra befäl, föra tungan över, föranleda, föranmäla, förbarmande, förbaskat, förbehandla, förbehålla, förbehållslös, förberedd, förbida, förbisett, förbjudet, förblandning, förväxling, förbli oförändrad, förblinda, förbluffelse, förborgad, förbrytelse, förfärdiga, förkovra, fördraga, fördragsam, fördragsamhet, förmörka, föreliggande, föreläggande, förenade, föresats, förespegla, förespråka, föreställ, föreställnig, föreståndarinna, företa, företeelse, företrädesrätt, förevisa, förfaren, författa, förfina, förfining, förädling, förflugen, förfoga, förfrysning, förfrågning, förföra, förglömma, förgäta, förgott, förgrymmad, förgås, förgät, förhindrad, förhistorisk lämning, förhoppningar, kärleksförbindelse, förhållandevis, förhänge, förhörd, förkastlig, förkyld, förlaga, förlagd, förlamad, förlegad, förliden, förlisning, förlita, förljugen, förlossad, förlöst, förlusta, förmedling, förmer, förmodar, förmäld, förmärka, förnimma, förnimmelse, förnuft, förnumstig, snusförnuftig, förnöjd, förorda, förordnande, förorätta, förpassa, förpik, förutvarande, förruttna, förruttnad, förs, försegling, försiggå, försigkommen, förslagen, försiktig framstöt, försitta, förspilla, förskjuten, förskräckelse, förskärare, förslappning, försluta, förslutning, förslöad, försmådd, förverka, förstahand, förstaplats, förstling, förströ, förställa, förställd, förståndigt, förstås, förstått, försumbar, försvagas, försvarsanläggning, försvarsbyggnad, försvarsindustri, försvarsställning, försvinner, förvissning, försätta, försåvitt, förtext, förtjusa, förtret, förtretad, förtretlig, förtroendeman, förträffligt, förtvina, förtäkt, förtära, förtörna, förunderlig, förundrad, förundras, förutbestämt, förvar, förvaringsbyggnad, förvaringslokal, förvaringslåda, förvaringsutrymme, förvillande, förvillelse, förvisso, förvånansvärd, förvånansvärt, förvärv, föröda, förädla, förädlad, förälder, föråldrat, förälskade, förändringsbar, förändringsobenägen, förångas, förära, militärförläggning, grundförutsättning, göra bot för, ha för vana, handla oförberedd, händelseförlopp, handlingsförlamad, hemförlova, husföreståndarinna, hänföra sig till, hårdför, härförare, härförleden, inför, införsel, införskaffa, inlevelseförmåga, oförhindrad, jämförelsevis, penningförråd, klädförvaring, påsförslutare, komma sig för, lastbilsförare, livsföring, litteraturförteckning, toppförslutning, lufttillförsel, lättförståelig, medför, motorcykelförare, snedfördelning, oförtruten, prisförslag, ofördunklad, oföretagsam, oförfalskad, oförgätlig, oförhappandes, oförskämt, oförståelig, oförställd, oförtröttlig, oförutsett, oförvanskad, otillförlitlig, penisförlängare, sätta före, protokollföra, våldföra, tingsförhandling, skaffa säkerhet för, slutförande, slutförd, stiftsföreståndare, ställa till förfogande, ställföreträdande, svårförstådd, svårgenomförd, sätta stopp för, tankeöverföring, tillfälligt tillförordnad, tillförsäkra, uppförstora, utsatt för förförelseakt, urinförgiftning, utanförstående, vanförställning, vanligt förekommande, vilseförd, välgenomfört, återuppföra, överförfriskad
Anagrams of för
Similar words

 
 

Your last searches