Swedish-Norwegian translation of förarga

Translation of the word förarga from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förarga in Norwegian

förarga
irriteraverb forarge
Synonyms for förarga
Synonyms for förarga
Derived terms of förarga
Similar words

 
 

förarga as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) förargaförargandeförargat
Indikative
1. Present
jagförargar
duförargar
hanförargar
viförargar
niförargar
deförargar
8. Perfect
jaghar förargat
duhar förargat
hanhar förargat
vihar förargat
nihar förargat
dehar förargat
2. Imperfect
jagförargade
duförargade
hanförargade
viförargade
niförargade
deförargade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade förargat
duhade förargat
hanhade förargat
vihade förargat
nihade förargat
dehade förargat
4a. Future
jagskall förarga
duskall förarga
hanskall förarga
viskall förarga
niskall förarga
deskall förarga
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha förargat
duskall ha förargat
hanskall ha förargat
viskall ha förargat
niskall ha förargat
deskall ha förargat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förarga
dukommer att förarga
hankommer att förarga
vikommer att förarga
nikommer att förarga
dekommer att förarga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förargat
dukommer att ha förargat
hankommer att ha förargat
vikommer att ha förargat
nikommer att ha förargat
dekommer att ha förargat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle förarga
duskulle förarga
hanskulle förarga
viskulle förarga
niskulle förarga
deskulle förarga
12. Conditional perfect
jagskulle ha förargat
duskulle ha förargat
hanskulle ha förargat
viskulle ha förargat
niskulle ha förargat
deskulle ha förargat
Subjunctive
6. Subject
jagmå förarga
dumå förarga
hanmå förarga
vimå förarga
nimå förarga
demå förarga
13.Present perfect
jagmå ha förargat
dumå ha förargat
hanmå ha förargat
vimå ha förargat
nimå ha förargat
demå ha förargat
Imperative
Affirmative
duförarga
viLåt oss förarga
niförarga
Negative
duförarga inte
niförarga inte
Your last searches