Swedish-Norwegian translation of förmoda

Translation of the word förmoda from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förmoda in Norwegian

förmoda
sannolikhetverb formode
Synonyms for förmoda
Synonyms for förmoda
Derived terms of förmoda
Similar words

 
 

förmoda as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) förmodaförmodandeförmodat
Indikative
1. Present
jagförmodar
duförmodar
hanförmodar
viförmodar
niförmodar
deförmodar
8. Perfect
jaghar förmodat
duhar förmodat
hanhar förmodat
vihar förmodat
nihar förmodat
dehar förmodat
2. Imperfect
jagförmodade
duförmodade
hanförmodade
viförmodade
niförmodade
deförmodade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade förmodat
duhade förmodat
hanhade förmodat
vihade förmodat
nihade förmodat
dehade förmodat
4a. Future
jagskall förmoda
duskall förmoda
hanskall förmoda
viskall förmoda
niskall förmoda
deskall förmoda
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha förmodat
duskall ha förmodat
hanskall ha förmodat
viskall ha förmodat
niskall ha förmodat
deskall ha förmodat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förmoda
dukommer att förmoda
hankommer att förmoda
vikommer att förmoda
nikommer att förmoda
dekommer att förmoda
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förmodat
dukommer att ha förmodat
hankommer att ha förmodat
vikommer att ha förmodat
nikommer att ha förmodat
dekommer att ha förmodat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle förmoda
duskulle förmoda
hanskulle förmoda
viskulle förmoda
niskulle förmoda
deskulle förmoda
12. Conditional perfect
jagskulle ha förmodat
duskulle ha förmodat
hanskulle ha förmodat
viskulle ha förmodat
niskulle ha förmodat
deskulle ha förmodat
Subjunctive
6. Subject
jagmå förmoda
dumå förmoda
hanmå förmoda
vimå förmoda
nimå förmoda
demå förmoda
13.Present perfect
jagmå ha förmodat
dumå ha förmodat
hanmå ha förmodat
vimå ha förmodat
nimå ha förmodat
demå ha förmodat
Imperative
Affirmative
duförmoda
viLåt oss förmoda
niförmoda
Negative
duförmoda inte
niförmoda inte
Your last searches