Swedish-Norwegian translation of försvinna

Translation of the word försvinna from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

försvinna in Norwegian

försvinna
allmänverb forsvinne
Synonyms for försvinna
Synonyms for försvinna
Derived terms of försvinna
Similar words

 
 

försvinna as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) försvinnaförsvinnandeförsvunnit
Indikative
1. Present
jagförsvinner
duförsvinner
hanförsvinner
viförsvinner
niförsvinner
deförsvinner
8. Perfect
jaghar försvunnit
duhar försvunnit
hanhar försvunnit
vihar försvunnit
nihar försvunnit
dehar försvunnit
2. Imperfect
jagförsvann
duförsvann
hanförsvann
viförsvann
niförsvann
deförsvann
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade försvunnit
duhade försvunnit
hanhade försvunnit
vihade försvunnit
nihade försvunnit
dehade försvunnit
4a. Future
jagskall försvinna
duskall försvinna
hanskall försvinna
viskall försvinna
niskall försvinna
deskall försvinna
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha försvunnit
duskall ha försvunnit
hanskall ha försvunnit
viskall ha försvunnit
niskall ha försvunnit
deskall ha försvunnit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att försvinna
dukommer att försvinna
hankommer att försvinna
vikommer att försvinna
nikommer att försvinna
dekommer att försvinna
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha försvunnit
dukommer att ha försvunnit
hankommer att ha försvunnit
vikommer att ha försvunnit
nikommer att ha försvunnit
dekommer att ha försvunnit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle försvinna
duskulle försvinna
hanskulle försvinna
viskulle försvinna
niskulle försvinna
deskulle försvinna
12. Conditional perfect
jagskulle ha försvunnit
duskulle ha försvunnit
hanskulle ha försvunnit
viskulle ha försvunnit
niskulle ha försvunnit
deskulle ha försvunnit
Subjunctive
6. Subject
jagmå försvinna
dumå försvinna
hanmå försvinna
vimå försvinna
nimå försvinna
demå försvinna
13.Present perfect
jagmå ha försvunnit
dumå ha försvunnit
hanmå ha försvunnit
vimå ha försvunnit
nimå ha försvunnit
demå ha försvunnit
Imperative
Affirmative
duförsvinn
viLåt oss försvinna
niförsvinn
Negative
duförsvinn inte
niförsvinn inte
Your last searches