Swedish-Norwegian translation of fel

Translation of the word fel from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fel in Norwegian

fel
additionadjective feil
Synonyms for fel
Synonyms for fel
Derived terms of fel
Similar words

 
 

Wiki
Fel, inom numerisk analys, anger differensen mellan ett värde och dess närmevärde. Fel spelar en stor roll inom kaos där små variationer kan ge totalt olika resultat. Men det är även en central fråga när beräkningar ska utföras på datorer.

Your last searches
fel