Swedish-Norwegian translation of flextid

Translation of the word flextid from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flextid in Norwegian

flextid
industrinoun fleksitid
Similar words

 
 

Wiki
Flextid är ett begrepp som förekommer på många arbetsplatser och innebär att man kan har möjlighet att lite friare välja sin arbetstid, så länge man fyller upp ett visst antal arbetstimmar. Flextid är till fördel särskilt för de som reser kollektivt till arbetet. De kan anpassa arbetstider efter turerna, istället för att vänta på arbetstidens början eller vänta på nästa avgång efter arbetet.

Your last searches