Swedish-Norwegian translation of flod

Translation of the word flod from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flod in Norwegian

flod
oceannoun flod
Synonyms for flod
Synonyms for flod
Derived terms of flod
Similar words

 
 

Wiki
En flod eller älv är ett större vattendrag som med större eller mindre hastighet rinner från högre till lägre höjd och vanligen mynnar ut i havet eller i en större insjö. Floder spelar stor roll för allt levande, eftersom de ingår som en viktig del i vattnets kretslopp. Floder kan vara källa för bevattning, utgöra transportleder och vara grund för elproduktion.

Your last searches