Swedish-Norwegian translation of formalin

Translation of the word formalin from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formalin in Norwegian

formalin
keminoun formalin
Similar words

 
 

Wiki
Formalin är en ca 36 %-ig lösning av formaldehyd som är giftigt i vatten. Ofta är metanol tillsatt som stabiliseringsmedel. Formalin har starkt desinficerande egenskaper och används som konserverings- och desinficeringsmedel.

Your last searches