Swedish-Norwegian translation of formalism

Translation of the word formalism from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formalism in Norwegian

formalism
allmännoun formalisme
Synonyms for formalism
Synonyms for formalism
Similar words

 
 

Wiki
Formalism är en tankeströmning som förespråkar formens mening framför innehållets, men har i de olika sammanhang det förekommer i mer eller mindre specifik betydelse. Den epistemologiska formalismen är en förgrening av nominalismen, och står därmed i motsättning till realismen. Formalism kan användas som ett värdeladdat ord avseende: strävan efter formen för dess egen skull på innehållets bekostnad, används ibland i politiska debatter.

Your last searches