Swedish-Norwegian translation of gaskammare

Translation of the word gaskammare from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gaskammare in Norwegian

gaskammare
brottnoun gasskammer
Similar words

 
 

Wiki
Gaskammare, utrymme för avlivning av djur eller avrättning av människor medelst gas.

Your last searches