Swedish-Norwegian translation of genomsyra

Translation of the word genomsyra from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

genomsyra in Norwegian

genomsyra
allmänverb gjennomstrømme
Synonyms for genomsyra
fullständigt genomträngaverb sätta sin prägel på, behärska, påverka, dominera, mätta, fylla
Similar words

 
 

Your last searches