Swedish-Norwegian translation of grep

Translation of the word grep from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grep in Norwegian

grep
agrikulturnoun greip
Synonyms for grep
Derived terms of grep
Similar words

 
 

Wiki
Grep är ett gaffelformigt redskap som används vid bland annat trädgårdsskötsel. Det finns flera olika sorters grepar anpassade för sina specifika användningsområden.

Your last searches