Swedish-Norwegian translation of härröra

Translation of the word härröra from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

härröra in Norwegian

härröra
uppståverb herkomme
Synonyms for härröra
Synonyms for härröra
Derived terms of härröra
Similar words

 
 

härröra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) härrörahärrörandehärrört
Indikative
1. Present
jaghärrör
duhärrör
hanhärrör
vihärrör
nihärrör
dehärrör
8. Perfect
jaghar härrört
duhar härrört
hanhar härrört
vihar härrört
nihar härrört
dehar härrört
2. Imperfect
jaghärrörde
duhärrörde
hanhärrörde
vihärrörde
nihärrörde
dehärrörde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade härrört
duhade härrört
hanhade härrört
vihade härrört
nihade härrört
dehade härrört
4a. Future
jagskall härröra
duskall härröra
hanskall härröra
viskall härröra
niskall härröra
deskall härröra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha härrört
duskall ha härrört
hanskall ha härrört
viskall ha härrört
niskall ha härrört
deskall ha härrört
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att härröra
dukommer att härröra
hankommer att härröra
vikommer att härröra
nikommer att härröra
dekommer att härröra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha härrört
dukommer att ha härrört
hankommer att ha härrört
vikommer att ha härrört
nikommer att ha härrört
dekommer att ha härrört
Conditional
5. Conditional present
jagskulle härröra
duskulle härröra
hanskulle härröra
viskulle härröra
niskulle härröra
deskulle härröra
12. Conditional perfect
jagskulle ha härrört
duskulle ha härrört
hanskulle ha härrört
viskulle ha härrört
niskulle ha härrört
deskulle ha härrört
Subjunctive
6. Subject
jagmå härröra
dumå härröra
hanmå härröra
vimå härröra
nimå härröra
demå härröra
13.Present perfect
jagmå ha härrört
dumå ha härrört
hanmå ha härrört
vimå ha härrört
nimå ha härrört
demå ha härrört
Imperative
Affirmative
duhärrör
viLåt oss härröra
nihärrör
Negative
duhärrör inte
nihärrör inte
Your last searches