Swedish-Norwegian translation of hög

Translation of the word hög from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hög in Norwegian

hög
allmänadjective høy
Synonyms for hög
Synonyms for hög
Derived terms of hög
allmän högtid, allra högst, åt höger, av högsta kvalitet, avfallshög, bashögtalare, begravningshögtidligheter, diskanthögtalare, gödselhög, gravhög, grushög, ha höga tankar om, hålla till höger, hög ämbetsman, hög byrå, hög hatt, hög mur, hög panna, hög sjö, hög societet, högaffel, högaktad, högaktning, högaktuell, högar, högättad, högdjur, högdragen, högeligen, höger, höger-, höger sida, högeranhängare, högerhänt, högerhänt kvinna, högerhänt man, högern, högerorienterad, högfärdig, högfjäll
högförräderi, högfrekvens-, höghet, högklassig, högkonjunktur, högkor, högkvarter, högland, högländare, högljudd, högljutt, högmod, högmodig, högmodig kvinna, högmodig man, högra hand, högre, högre bildning, högre upp, högrelief, högsäsong, högsint, högsinthet, högskola, högskola för teknisk yrkesutbildning, högslätt, högspänning, högst, högst intressant, högsta, högsta domstolen, högsta punkt, högstadium, högt, högt anseende, högt hårfäste, högt upp, högt utvecklad, högtalaranläggning, högtalare, högteknologi, högteknologisk, högtid, högtidlig, högtidlighålla, högtidlighet, högtidligt, högtidligt löfte, högtidligt lova, högtravande, högtravande språk, högtryck, högtrycks-, högvatten, i hög grad, i högsta grad, i så hög grad, jättehög, judisk påskhögtid, knähög, lägga på hög, lägga sig i högra filen, länshöghet, läsa högt, med hög rang, med hög röst, med höga principer, mullvadshög, mycket höga frekvenser, officer med högsta graden, överdomare vid högsta domstolen, överhöghet, hög nivå, på någons högra sida, predika högtravande om, rishög, samla på hög, sätta högt, sjunga högt, skatta högt, Skotska högländerna, skrothög, skyhög, stå högt över, tala högre, tala högt, tala högtravande om, till höger, under högtryck, högröstad, högakta, högaktiv, högerman, högerpartiet, högerpartist, högfärd, höghus, högrest, högst upp, högt iq, högtidlig procedur, högväxt, snöhög
Similar words

 
 

Your last searches