Swedish-Norwegian translation of hantverkare

Translation of the word hantverkare from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hantverkare in Norwegian

hantverkare
person - mannoun handverker
Similar words

 
 

Wiki
En hantverkare är en person som arbetar med händerna, som utövar ett hantverk. I modernt svenskt språkbruk avses med hantverkare i inskränkt betydelse oftast yrkesgrupper med särskild kompetens inom byggsektorn, till exempel snickare, plåtslagare, elektriker, rörmokare, murare o s v. Parallellt används ordet i betydelsen av alla slags hantverkare, vilket inbegriper den ""mjuka"" sidan också, såsom arbete med textilier, vävning, sömnad o s v, även om det är vanligare att begreppet används för yrkesutövarna på den ""hårda"" sidan.

Your last searches