Swedish-Norwegian translation of heltid

Translation of the word heltid from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

heltid in Norwegian

heltid
jobbother heltid
Similar words

 
 

Wiki
Heltid är det normala antal timmar en arbetare förvärvsarbetar per vecka, om han eller hon arbetar full arbetstid. Antalet timmar kan variera, men är vanligtvis 36-40 timmar i veckan, beroende på skiftform och eventuell arbetstidsförkortning. Den som arbetar, men mindre än heltid, sägs arbeta på deltid.

Your last searches