Swedish-Norwegian translation of illustration

Translation of the word illustration from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

illustration in Norwegian

illustration
allmännoun illustrasjon
Synonyms for illustration
Synonyms for illustration
Similar words

 
 

Wiki
En illustration (lat. illustra'tio, av illu'stro upplysa, bestråla) är en bild som beskriver och belyser den text den illustrerar. Exempel på olika former av illustrationer.

Your last searches