Swedish-Norwegian translation of kamouflage

Translation of the word kamouflage from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kamouflage in Norwegian

kamouflage
förklädnadnoun kamuflasje
Synonyms for kamouflage
Similar words

 
 

Wiki
Kamouflage är en teknik med vars hjälp personer, djur eller föremål kan dölja sig i den närliggande omgivningen. Kamouflaget används både som skydd från att upptäckas och för att göra det svårare för en angripare att ""fatta vad det är"".

Your last searches