Swedish-Norwegian translation of kantsten

Translation of the word kantsten from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kantsten in Norwegian

kantsten
gatanoun kantstein
Similar words

 
 

Wiki
Kantsten är en huggen sten av granit eller annan bergart som används för att avgränsa olika ytor. Kantstenen kan till exempel avgränsa en gata eller vägbana från trottoarer och refuger, eller gräsmattan från en väg. Svensk stenindustri har varit världsledande i framställning av kantsten och gatsten.

Your last searches