Swedish-Norwegian translation of kapsejsa

Translation of the word kapsejsa from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kapsejsa in Norwegian

kapsejsa
nautiskverb kappseile
Synonyms for kapsejsa
stjälpaverb kantra, segla omkull
Synonyms for kapsejsa
Similar words

 
 

Wiki
Kapsejsa eller kapsejsning med en båt eller ett fartyg innebär att den välter över och tar in så stora mängder vatten att den blir obrukbar. Man brukar tala om att vinkeln ska vara ca 90 grader eller mer för att det ska vara kapsejsad. År 1994 kapsejsade M/S Estonia till slagsida 133 grader och sjönk och över 850 människor omkom.

Your last searches