Swedish-Norwegian translation of kapsyl

Translation of the word kapsyl from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kapsyl in Norwegian

kapsyl
flaskanoun kapsel
Synonyms for kapsyl
buteljhylsanoun propp, kork, flasklock, hätta, huv, kapsel
Derived terms of kapsyl
Similar words

 
 

Wiki
En kapsyl är en försegling på en flaska, vanligen av metall. Det finns flera olika typer av kapsyler som passar till olika typer av flaskhalsmynningar. En skruvkapsyl har en gänga som svarar mot en gänga på utsidan av flaskhalsens mynning.

Your last searches