Swedish-Norwegian translation of kastrering

Translation of the word kastrering from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kastrering in Norwegian

kastrering
djurnoun kastrering
Synonyms for kastrering
Similar words

 
 

Wiki
Kastrering (av kastrera, lat. castrare, ""göra tom; snöpa, gälla""), inom medicinen att på kirurgisk väg avlägsna könskörtlarna hos en människa.

Your last searches