Swedish-Norwegian translation of kasus

Translation of the word kasus from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kasus in Norwegian

kasus
lingvistiknoun kasus
Synonyms for kasus
Similar words

 
 

Wiki
Kasus är en grammatisk kategori för nomen, som markerar dessas funktion i satsen. I första hand gäller det substantiv och pronomen samt substantiverade former av övriga nomen, men i många kasusspråk kongruensböjs adjektiv, räkneord och adjektiviskt använda particip alltid med huvudordet. Allra vanligast är denna kasuskongruens hos språk där adjektivattribut i allmänhet placeras efter huvudordet.

Your last searches