Swedish-Norwegian translation of kobolt

Translation of the word kobolt from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kobolt in Norwegian

kobolt
metallernoun kobolt
Similar words

 
 

Wiki
Kobolt är ett hårt, silvergrått, magnetisk, metalliskt grundämne med kemisk beteckning Co. Kobolt är ferromagnetiskt med en curiepunkt på 1388 K.

Your last searches