Swedish-Norwegian translation of kommando

Translation of the word kommando from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kommando in Norwegian

kommando
databehandlingnoun kommando
Synonyms for kommando
Synonyms for kommando
Similar words

 
 

Wiki
Kommando kan syfta på: befallning eller direktiv till en eller flera soldater, se Kommando (militär) särskilt utvalt (mindre) truppförband, se kommandosoldat. militär befälsmyndighet, se Marinkommando, Flygkommando. direktiv till ett datorprogram, se Kommando (dator) Se även: commando.

Your last searches