Swedish-Norwegian translation of kompilator

Translation of the word kompilator from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kompilator in Norwegian

kompilator
databehandlingnoun kompilator
Synonyms for kompilator
Similar words

 
 

Wiki
En kompilator är ett datorprogram som utifrån en programtext skrivet i ett högnivåspråk som till exempel C, Delphi, eller Ada, skapar ett motsvarande lågnivåprogram kapabelt att utföra de aktiviteter som programtexten beskriver, alltså en slags översättare. Normalt genererar en kompilator maskinkod, för senare körning på en specifik datortyp, men även andra varianter förekommer.

Your last searches