Swedish-Norwegian translation of korruption

Translation of the word korruption from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

korruption in Norwegian

korruption
brottnoun korrupsjon
Synonyms for korruption
Similar words

 
 

Wiki
Korruption är en juridisk term som avser missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor. Korruption kan också definieras från ""utbudssidan"": Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar. Korruption inkluderar även svågerpolitik, nepotism, beskydd, transplantat, och förskingring.

Your last searches