Swedish-Norwegian translation of kvintessens

Translation of the word kvintessens from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvintessens in Norwegian

kvintessens
allmännoun kvintessens
Synonyms for kvintessens
Similar words

 
 

Wiki
Kvintessens är ett begrepp med ursprunglig betydelse den femte essensen. Uttrycket har syftat på företeelser inom fysik och kemi med något varierad betydelse under århundradenas lopp. Hos de grekiska filosoferna och astronomerna dök likvärda begrepp upp som arche och apeiron för att till sist avse det femte elementet efter eld, jord, luft, och vatten - ämnet som var byggmaterial för himlakroppar och de himmelska sfärerna.

Your last searches