Swedish-Norwegian translation of läsa upp

Translation of the word läsa upp from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

läsa upp in Norwegian

läsa upp
textverb lese opp
Examples with translation
Det är för mörkt för att jag ska kunna läsa.
Similar words

 
 

Your last searches