Swedish-Norwegian translation of lada

Translation of the word lada from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lada in Norwegian

lada
bondgårdnoun låve, lagerbygning på gård
Synonyms for lada
Synonyms for lada
Derived terms of lada
Anagrams of lada
Similar words

 
 

Wiki
Lada är en ekonomibyggnad vid lantbruk för lagring av hö, otröskad säd, halm och andra åkerbruksprodukter. Se även ängslada och ladugård ett bilmärke från VAZ. Se Lada (bilmärke) LADA är en sjukdom, se diabetes.

Your last searches