Swedish-Norwegian translation of legosoldat

Translation of the word legosoldat from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legosoldat in Norwegian

legosoldat
militärisknoun leiesoldat
Similar words

 
 

Wiki
En legosoldat eller en legoknekt är en soldat som deltar i krig i främmande land mot betalning. Enligt Genèvekonventionerna är en legosoldat en person som är speciellt värvad för att delta i väpnad konflikt som faktiskt deltar direkt i strid som motiveras att delta i strid väsentligen för egen vinning har blivit lovad betydligt högre ersättning än den som lovas eller betalas till krigsmän av motsvarande grad inte är medborgare i någon av de stridande staterna eller bosatt i territorium kontrollerat av dessa inte är medlem av de stridande parternas väpnade styrkor inte har blivit sänd av tredje land på officiellt uppdrag som medlem av dess väpnade styrkor. Definitionen syftar till att utesluta bland andra främlingslegionärer, frivilligsoldater och Gurkhasoldater.

Your last searches