Swedish-Norwegian translation of ligatur

Translation of the word ligatur from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ligatur in Norwegian

ligatur
allmän? ligatur
Synonyms for ligatur
Similar words

 
 

Wiki
Ligatur (av latinets ligatura, till ligare - binda, förena), tecken bildat genom sammanskrivning av två eller fler tecken. Ligaturer kan förekomma i såväl handskriven som typografisk text (i tryck eller på skärm). Ligaturer är en typografisk och paleografisk, inte ortografisk eller grafematisk företeelse.

Your last searches