Swedish-Norwegian translation of ljus

Translation of the word ljus from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ljus in Norwegian

ljus
skinnadjective lys
Synonyms for ljus
Synonyms for ljus
Derived terms of ljus
Examples with translation
Mörker är frånvaro av ljus.
Similar words

 
 

Wiki
Synligt ljus är en form av elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan cirka 390 och 770 nanometer. Genom att ögat är känsligt för strålning i just detta intervall, kan vi se vår omgivning. I många sammanhang används ordet ljus även om strålning utanför den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet.

Your last searches