Swedish-Norwegian translation of lobotomi

Translation of the word lobotomi from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lobotomi in Norwegian

lobotomi
medicinnoun lobotomi
Synonyms for lobotomi
Similar words

 
 

Wiki
Lobotomi innebär att med kirurgi på hjärnan försöka bota psykiska sjukdomar. Metoden, som fick stor spridning från slutet av 1930-talet, gick ut på att skära av nervbanor från pannloben till djupare liggande regioner i hjärnan som är centrum för känslolivet. Tanken var att ingreppet skulle dämpa ångest och oro men många patienter blev istället helt apatiska.

Your last searches