Swedish-Norwegian translation of massiv

Translation of the word massiv from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

massiv in Norwegian

massiv
storlekadjective massiv
Synonyms for massiv
Synonyms for massiv
Derived terms of massiv
Similar words

 
 

Wiki
Massiv är ett större, enhetligt bergsområde. Ett massiv utan dalgångar kallas fjällmassiv.

Your last searches