Swedish-Norwegian translation of men

Translation of the word men from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

men in Norwegian

men
fysisknoun men
Synonyms for men
Synonyms for men
Derived terms of men
abdomen, akademiker som bedriver fortsatta studier efter examen, akademisk examen, amen, amendemang, argument, argumentation, argumentera, argumentera för, argumentera med, argumentera mot, atomenergi, avgångsexamen från grundskola, avlägga akademisk examen, avlägga examen, begå mened, bitumen, blåsinstrument, blåsinstrumenten, brott mot parlamentarisk immunitet, brudgummens marskalk, cement, cementering, cyklamen, delirium tremens, demens, dementi, demonstrativt pronomen, departement, departements-, diktamen, dimension, dimensionell, dimensionera, dokument, dokumentärfilm, dokumentarisk, dokumentation, dokumentera, dokumentförstörare
dokumentsamling, dokumentsskåp, dolmen, echappement, efter avlagd examen, element, elementär, emendation, emendera, emmentaler, emmentalerost, endossement, Europeiska gemenskapen, examen, examensövervakare, exkrement, exkrement-, exkrementer, experiment, experimentell, experimenterande, fenomen, fenomenal, fermentera, fermentering, finansdepartement, flamenco, förment, försäljningsargument, förutfattad mening, fragment, fragmentarisk, fundament, fundamental, fundamentalt, Gamla Testamentet, gemen, gemene man, gemener, gemensam, gemensam faktor, gemensam nämnare, gemenskap, gentlemen's agreement, Golfströmmen, göra sentimental, ha annan mening, hemliga dokument, hymen, i timmen, i viss mening, indefinit pronomen, indikativt pronomen, inkommensurabel, instrument, instrumental, instrumentalist, instrumentbräda, instrumentering, instrumentutrustning, interrogativt pronomen, investmentbolag, kandidatexamen, katekumen, knyta hymens band, kommendant, kommendera, kommendera ut, kommenderande, kommendering, kommendör, kommentar, kommentarer, kommentator, kommentera, komplement, komplement-, komplimentera, komplimentering, konossement, konsument, kulmen, kvinna med akademisk examen, ligament, liniment, man med akademisk examen, med rekommenderad post, medikament, mellan departementen, men å andra sidan, men ändå, mena, mena allvar, menageri, mened, menedare, menig, meniga, mening, meningit, meningsfull, meningslös, meningslöshet, meningslöst prat, meningsskiljaktighet, menisk, meniskskada, menlig, menlös, mennonit, menopaus, mens, menstruation, menstruations-, menstruera, mental, mental aktivitet, mental förnimmelse, mental hälsa, mentalitet, mentalsjukdom, mentalsjukhus, mentalt tillstånd, mentol, mentor, menuett, meny, moment, monument, monumental, musikinstrument, naturfenomen, nomenklatur, Nya Testamentet, omen, ornament, oroselement, överdimensionerad, överdriven sentimentalitet, överdrivet sentimental, parlament, parlamentariker, parlamentarisk, parlamentet, parlamentsledamot, pergament, personligt pronomen, pigment, pigmentering, praktisk examen, premenstruell, promenad, promenaddäck, promenadseger, promenadväg, promenera, promenera på, pronomen, reciprokt pronomen, reflexivt pronomen, regemente, regements-, reglemente, rekommendabel, rekommendation, rekommendationsbrev, rekommendera, rekommenderad, rekommenderad försändelse, rekommenderat, relativpronomen, rudiment, säga sin mening, sakrament, sakramental, sedimentär, sedimentär sten, sedimentation, segment, segmentera, segmentering, senkommen, sentimental, sentimentalisera, sentimentalist, sentimentalitet, sentimentalt, signalement, skicka till mentalsjukhus, slaginstrument, som orsakar meningsskiljaktighet, sortiment, spårelement, specimen, ställföreträdande departementschef, största gemensamma faktor, stråkinstrument, strandpromenad, stränginstrument, supplement, supplementär, ta akademisk examen, ta examen, temperament, temperamentsfull, temprament, testamentarisk, testamentarisk gåva, testamente, testamentera, testamentsbevakning, testamentsexekutor, träblåsinstrument, tredimensionell, Utrikesdepartementet, vad menar du, välkommen, välmenande, välment, vara av olika mening, vara fenomenal i, vara välkommen, värmeelement, yttersta domen, apartment, menar, cementera, predikament, incitament, bortkommen, vilsekommen, sediment, traktamente, dementera, designelement, endimensionell, experimentellt, experimentera, fragmentera, fragmentering, försigkommen, promenerar, ljummen, implementera, instrumentspelare, jomenvisst, konsumenthjälp, kärkommen, lekamen, logement, management, menad, meningar, meningslöst, mensskydd, mentalt, momentan, mötesdokument, mätinstrument, omkommen, ornamental, ovälkommen, rudimentär, settlement, tremening, tankeexperiment, tentamen
Similar words

 
 

Your last searches
men