Swedish-Norwegian translation of minaret

Translation of the word minaret from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

minaret in Norwegian

minaret
allmännoun minaret
Similar words

 
 

Wiki
Minaret (europeisk form av arabiskans minâra, ""ljusplats"", fyrtorn), är ett torn i anslutning till en moskébyggnad. Upptill är minareten omgiven av ett öppet galleri eller en balkong använt av böneutroparen för att kalla muslimerna till den rituella bönen, salat. Minareten, som på visst sätt motsvarar de kristna kyrkornas torn, står vanligen inte i något fysiskt samband med moskén, utan är löst tillbyggd.

Your last searches