Swedish-Norwegian translation of monogram

Translation of the word monogram from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

monogram in Norwegian

monogram
allmännoun monogram
Synonyms for monogram
initialernoun namnchiffer, firmatecken
Derived terms of monogram
Similar words

 
 

Wiki
Monogram är en typ av namnchiffer som består av en eller flera personers initialer, förkortningen för ett företag, inrättning eller dylikt, ofta i konstnärligt stiliserad form. Ordet monogram betyder att en bokstav symboliserar ett helt namn. Monogram kan vara uppbyggda av en till fyra bokstäver.

Your last searches