Swedish-Norwegian translation of muta

Translation of the word muta from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

muta in Norwegian

muta
brottnoun bestikke
Synonyms for muta
Synonyms for muta
Derived terms of muta
Wiki
En muta är en gåva, en tjänst eller annan fördel till en tjänsteman eller annan person i maktställning, eller någon som kommer att komma i maktställning, eller i vissa fall någon som har varit i sådan ställning, för att makthavaren ska särbehandla givaren, givarens anhöriga eller någon annan, eller som tack för utförda tjänster. Med makt avses inte enbart myndighetsutövning utan all form av tjänsteutövning. Enbart fysiska personer kan i straffrättslig mening begå ett mutbrott.

Similar words

 
 

muta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) mutamutandemutat
Indikative
1. Present
jagmutar
dumutar
hanmutar
vimutar
nimutar
demutar
8. Perfect
jaghar mutat
duhar mutat
hanhar mutat
vihar mutat
nihar mutat
dehar mutat
2. Imperfect
jagmutade
dumutade
hanmutade
vimutade
nimutade
demutade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade mutat
duhade mutat
hanhade mutat
vihade mutat
nihade mutat
dehade mutat
4a. Future
jagskall muta
duskall muta
hanskall muta
viskall muta
niskall muta
deskall muta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha mutat
duskall ha mutat
hanskall ha mutat
viskall ha mutat
niskall ha mutat
deskall ha mutat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att muta
dukommer att muta
hankommer att muta
vikommer att muta
nikommer att muta
dekommer att muta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha mutat
dukommer att ha mutat
hankommer att ha mutat
vikommer att ha mutat
nikommer att ha mutat
dekommer att ha mutat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle muta
duskulle muta
hanskulle muta
viskulle muta
niskulle muta
deskulle muta
12. Conditional perfect
jagskulle ha mutat
duskulle ha mutat
hanskulle ha mutat
viskulle ha mutat
niskulle ha mutat
deskulle ha mutat
Subjunctive
6. Subject
jagmå muta
dumå muta
hanmå muta
vimå muta
nimå muta
demå muta
13.Present perfect
jagmå ha mutat
dumå ha mutat
hanmå ha mutat
vimå ha mutat
nimå ha mutat
demå ha mutat
Imperative
Affirmative
dumuta
viLåt oss muta
nimuta
Negative
dumuta inte
nimuta inte
Your last searches