Swedish-Norwegian translation of mycket bra

Translation of the word mycket bra from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mycket bra in Norwegian

mycket bra
allmän? veldig bra
Synonyms for mycket bra
Examples with translation
Denna skrivmaskin har använts mycket.
Han tycker mycket om musik.
Tom är en mycket stark man.
Jag läser inte lika mycket böcker som jag gjorde tidigare.
Similar words

 
 

Your last searches