Swedish-Norwegian translation of nudda

Translation of the word nudda from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nudda in Norwegian

nudda
allmän? touch
Synonyms for nudda
snudda vidverb komma åt, lätt vidröra, tangera,
Synonyms for nudda
Derived terms of nudda
Similar words

 
 

nudda as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) nuddanuddandenuddat
Indikative
1. Present
jagnuddar
dunuddar
hannuddar
vinuddar
ninuddar
denuddar
8. Perfect
jaghar nuddat
duhar nuddat
hanhar nuddat
vihar nuddat
nihar nuddat
dehar nuddat
2. Imperfect
jagnuddade
dunuddade
hannuddade
vinuddade
ninuddade
denuddade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade nuddat
duhade nuddat
hanhade nuddat
vihade nuddat
nihade nuddat
dehade nuddat
4a. Future
jagskall nudda
duskall nudda
hanskall nudda
viskall nudda
niskall nudda
deskall nudda
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha nuddat
duskall ha nuddat
hanskall ha nuddat
viskall ha nuddat
niskall ha nuddat
deskall ha nuddat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att nudda
dukommer att nudda
hankommer att nudda
vikommer att nudda
nikommer att nudda
dekommer att nudda
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha nuddat
dukommer att ha nuddat
hankommer att ha nuddat
vikommer att ha nuddat
nikommer att ha nuddat
dekommer att ha nuddat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle nudda
duskulle nudda
hanskulle nudda
viskulle nudda
niskulle nudda
deskulle nudda
12. Conditional perfect
jagskulle ha nuddat
duskulle ha nuddat
hanskulle ha nuddat
viskulle ha nuddat
niskulle ha nuddat
deskulle ha nuddat
Subjunctive
6. Subject
jagmå nudda
dumå nudda
hanmå nudda
vimå nudda
nimå nudda
demå nudda
13.Present perfect
jagmå ha nuddat
dumå ha nuddat
hanmå ha nuddat
vimå ha nuddat
nimå ha nuddat
demå ha nuddat
Imperative
Affirmative
dunudda
viLåt oss nudda
ninudda
Negative
dunudda inte
ninudda inte
Your last searches